۱۰ آبان، ۱۳۹۴

پازلی حامی ششمین همایش کاربردپذیری

پازلی با حمایت از ششمین رویداد کاربردپذیری، با هدف آشنا ساختن افراد فنی و متخصصین با برنامه ساز انلاین پازلی، به عنوان ابزاری برای تولید نرم افزارهای موبایل مطابق با […]