چربی خون
درمان چربی خون
۱ تیر، ۱۳۹۶
دهکده سلامت صبا
دهکده سلامت صبا
۱ تیر، ۱۳۹۶

آشنایی با آسیب نخاعی

نخاعی

نخاعی

  آشنایی با آسیب نخاعی  آشنایی با آسیب نخاعی

  مهم ترین اهداف جهت طراحی این برنامه کاربردی به شرح زیر است:
  به عنوان یک هدف مهم در کشور پیشگیری از آسیب نخاعی  و مراقبت درست از افراد آسیب نخاعی و بازگشت فعالانه  آنان  به جامعه جزو سیاست های  بهداشتی  کشور می باشد.

  برای دستیابی به هدف فوق آموزش  جامعه از اهمیت فراوانی  برخوردارست. و به همین خاطر بهره گیری  از فرصت های مختف آموزشی از اهمیت خاصی  برخوردارست.

  توسعه فناوری  های جدید و دسترسی  فراوان جامعه به  تلفن های همراه و از طرفی  تولید روزافزون برنامه های کاربردی، سبب شده است.بسیاری  از کارشناسان آموزشی از این فرصت ارزشمند در جهت ارتقاء دانسته های مردم  بهره ببرند. و به همین دلیل مرکز  ضایعات نخاعی  تلاش نموده است.با تولید یک برنامه کاربردی در زمینه آسیب نخاعی از این فرصت آموزشی  استفاده نماید.

  هدف از طراحی این برنامه کاربردی بر روی تلفن همراه، آشنا نمودن جامعه با آسیب نُخایی و آشنا نمودن  افراد دچار آسیب نُخایی با مطالب آموزشی  و موضوعات  مفید دیگر است.
  به گونه ای که آنان  بتوانند  علاوه بر  دسترسی  به  مطالب آموزشی ارائه شده. در این برنامه،  با پی گیری  لینک های ارائه شده  از  طریق اینترنت،  از  مجموعه غنی  مطالب آموزشی  در فضای وب  بهره برده و همچنین  از خبرها، فعالیت ها و خدمات قابل ارائه در کشور مطلع شوند تا در نهایت  در آینده به یک عضو فعال  و تاثیر گذار در جامعه  تبدیل شوند.

  • پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان.
  • مرکز  تحقیقات  علوم اعصاب شفا بیمارستان خاتم الانبیاء (ص).
  • انجمن باور.
  • پایگاه اینترنتی معلولان ایران (شمعدانی).
  • مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد.
  • مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا  وابسته به دانشگاه  علوم پزشکی تهران.

  لذا از همه علاقمندانی که دوستدار خدمت به جامعه آسیب نُخایی کشور  هستند. دعوت می  شود تا با توانمندی های  خویش  ما را یاری  نمایند.

  با تشکر

  مرکز  ضایعات نخاعی جانبازان