screenshot_5_h200 (8) screenshot_4_h200 (10) screenshot_3_h200 (13) screenshot_2_h200 (16) screenshot_1_h200 (17)

اگر به هنر عکاسی علاقه مند هستید و یا تازه یک دوربین عکاسی خریدید و یا دوربینی ندارید و با موبایل خود قصد ثبت تصاویر خود به بهترین صورت را دارید برنامه ی اموزش حرفه ای عکاسی را دانلود کنید و حتما نظر دهید

در برنامه اموزش حرفه ای عکاسی تصاویری قرار دارد که توسط خود بنده گرفته شده و در ان نکات و ترفند های گفته شده انجام رعایت شده  است

موضوعات :

اموزش عکاسی با موبایل

قسمت های مختلف دوربین های حرفه ای (توضیح و اموزش)

قسمت های دیگر دوربین های عکاسی (توضیح)

۷ژست عکاسی برای افرادی که مدل نیستند (توضیح و اموزش )

اموزش عکاسی با بهترین گوش های اندرویدی (به زودی)

اموزش عکاسی با ایفون (به زودی)