۱۱ اسفند، ۱۳۹۴

۵ فوت کوزه گری در طراحی آیکون اپلیکیشن

زمان مطالعه: 3 دقیقه به طور کلی طراحی یک اپلیکیشن کار زیادی می ­برد، اما برای صاف ماندن قامت نرم افزار میان دریای اپلیکیشن های موجود در بازارها، جزییات بسیار موثرند. مثلا، آیکون نرم […]
۱۷ اسفند، ۱۳۹۴

شش توصیه برای طراحی بهتر آیکون اپلیکیشن

زمان مطالعه: 4 دقیقه کاربران اپلیکیشنتون شما رو بر اساس تکنولوژی و Api ها و کد تمیزتون ارزیابی نمیکنن! اونا اپ شما رو بر اساس امکاناتی که بهشون میدید و حسی که هنگام کار […]
۶ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های آموزشی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های آموزشی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۶ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های سرگرمی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های سرگرمی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های شخصی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های شخصی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های عکاسی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های عکاسی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های غذایی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های غذایی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های فروشگاهی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های فروشگاهی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های فیلم

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های فیلم آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های هدیه

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های هدیه آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های وب سایت

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های وب سایت آیکن ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های پزشکی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های پزشکی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های کسب و کار

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های کسب و کار آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های مذهبی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های مذهبی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]
۷ دی، ۱۳۹۶

پکیج آیکون های موسیقی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه پکیج آیکون های موسیقی آیکون ها از جمله ابزارهایی هستند که هر طراحی به آن ها نیاز دارد. چه طراح وب باشید و چه در طراحی اپلیکیشن خود به آیکون […]