آموزش

قبل از هر چیز باید بدونید که اپ ساز پازلی جوری طراحی شده که شما نیاز به مهارت و دانش خاصی نداشته باشید. پس فقط در صورتی آموزش ها رو بخونید که واقعا بهش نیاز داشته باشید!